Бета Консулт

За компанията...

Екипът

инж. Михаил Ралев

Роден на 15.03.1980 г. в Бургас.
Средно образование - строителен техникум "Кольо Фичето", Бургас.
Завършва ВИАС през 2004 г., специалност строителство на сгради и съоръжения.

Работа по специалността:
Oт 2004 до настоящия момент - Бета Консулт.
Придобита пълна проектантска правоспособност през 2008г.

Езици: Немски.

назад »