Бета Консулт

Хотел

Проект:

Хотел "Орбелус" и "Алекса", Банско

Подобни проекти:

Хотели

Описание:

Комплексът е композиция от две тела обединени с партерно ниво, което се вписва в денивелацията на терена. Високите тела са с форма на 1/4 елипсоид, на четири нива и съдържат по 16 стаи и 6 апартамента. Фоайето преминава през 4-те нива, а покривната повърхност е обсипана с отвори за осветление. Ниското тяло е с озеленен покрив, там се разполагат зала за закуски, ресторант с 50 места и кухня.

Основите, плочите, колоните и шайбите са от монолитен стоманобетон. Интересното в проекта беше, че покривът заедно с едната стена представлява  пространствена структура от линейни дървени елементи, които описват приблизително ¼ от елиптична ротационна повърхнина. В оста на ротация и по краищата на фасадите елементите на повърхнината се подпират на стоманени ферми монтирани по взаимно перпендикулярни оси.
Архитекти: Румен Първанов, Мира Попова, Юлиана Томова, Румяна Караманска, Галя Георгиева, Стефан Вълканов, Дарина Кьорчева

 

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков


Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров


Година:  2004г.

Част:

Конструктивна

РЗП:

4600 кв.м.

Степен
на готовност:

Завършен проект