Бета Консулт

Посолство на Кувейт

Проект:

Посолство на Кувейт

Описание:

Проектът е спечелил Първа награда в Национален конкурс и е завършен като цялостно проектиране. Проведена е концепцията за т.нар. "посолство-градина", при което се съвместяват 5 отделни сгради от различен тип: посолство, резиденция и 3 вили в рамките на ограничен по размерите си терен.
Година: 2002

Клиент: Посолство на Кувейт

Архитекти: АДА -Иво Пантелеев, Албена Санчес, Юлиана Томова, Миряна Кръстева, Марина Игнатова, Румяна Караманска, Ивайло Недялков, Лъчезар Митовски

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Част:

Конструктивна

РЗП:

6230 м2

Степен
на готовност:

Построено