Бета Консулт

Хотелски комплекс в Боровец I

Проект:

Хотелски комплекс в Боровец I

Подобни проекти:

Хотели

Описание:

Главен Проектант: инж.Анита Николова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Завършен проект