Бета Консулт

Топла връзка между сграда на УАСГ и Ректорат, София

Проект:

Топла връзка между сграда на УАСГ и Ректорат, София

Подобни проекти:

Транспортни съоръжения и инфраструктура

Описание:

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Проектант: инж.Анита Николова

Година: 2005г.

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено