Бета Консулт

Жилищно-административна сграда, ул. Брегалница, София

Проект:

Жилищно-административна сграда, ул. Брегалница, София

Подобни проекти:

Жилищно строителство

Описание:

Проект за жилищна сграда с офиси.


Местоположение: гр. София, ул. "Брегалница" №59

Възложител: Павлидис ООД

Архитектура: ЕКСА, арх. К. Пеев, арх. О. Йорданов, арх. Р. Йотов, арх. Р. Рашков

Главен Проектант: инж.Райна Карова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Проектанти: инж.Димитър Димитров, инж.Яна Янева

Част:

Конструктивна

РЗП:

2314 кв.м.

Степен
на готовност:

Построено