Бета Консулт

Проект:

Обследване на подлеза на метростанция Сердика, гр.София

Описание:

Възложител: Рикат ООД

Проектанти: инж.Цветан Иванов, инж.Асен Въльовски, инж.Десислав Косев

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Установяване на количеството и местоположението на вложената армировка в съществуващата стоманобетонна конструкция на подлеза на метростанция Сердика - гр.София 

Изпитването е извършено по безразрушителен път с помоща на специализиран уред "HILTI Ferroscan PS200".

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

В строеж