Бета Консулт

Проект:

Разширение на I-ви Метродиаметър: Трасе, Естакади, Метростанции MS22 и MS23, София

Подобни проекти:

Транспортни съоръжения и инфраструктура

Описание:

Възложител: "МЕТРОПОЛИТЕН", ЕАД

Изпълнител: Обединение "МЕТРО СИФЕР"

Главен Проектант: "АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ АРХИТЕКТИ", ООД

Проектант Част Конструкции: "Бетаконсулт-1", ООД

Проектанти: инж.Десислав Косев, инж.Яна Янева, инж.Иван Георгиев, инж.Иван Хоров, инж.Станка Василева, инж.Цветан Иванов

Строител: "СИЕНИТ"ООД

Инж.Консултант:"ДЗЗД ЕН АР - РУБИКОН"

Част:

Конструктивна, Проект за безопастност и здраве

Степен
на готовност:

В строеж