Бета Консулт

Естакада на II Meтродиаметър в Обеля, София

Проект:

Естакада на II Meтродиаметър в Обеля, София

Подобни проекти:

Транспортни съоръжения и инфраструктура

Описание:

http://www.metropolitan.bg/bg/trans/

Обект: "Метро София, II метродиаметър, участък "МС Обеля - бул.Ломско шосе - Пътен възел Надежда", гр.София

Подобект: Метротрасе, участък "МС Обеля" до ул."Бели Дунав", "От км.0+048 до км.1+300" , гр.София

Възложител: БАЛКАНСТРОЙ АД

Главен Проектант: проф.инж.Петър Стайков

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Проектанти: инж.Иван Хоров

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

В строеж