Бета Консулт

Проект:

Автогара Крумовград

Описание:

Възложител: община Крумовград

Гл.Проектант: инж.Михайл Ралев

Проектант: инж.Димитър Ганджов

Техн.Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

РЗП:

271.1 кв.м.

Използвани технологии:

Стоманени конструкции

Стоманена конструкция. Мембранна конструкция.

Степен
на готовност:

Завършен проект