Бета Консулт

За компанията...

Екипът

Управител:

инж.Георги Колчаков 

Съдружници:

Ръководител Офис 1: инж.Анита Николова

Ръководител Офис 2: инж.Иван Хоров 

Ръководител Офис 3: инж.Михайл Ралев

Ръководител Офис 4: инж.Пламен Сивов

инж.Десислав Косев

инж.Мартин Шопски 

инж.Момчил Митов

инж.Валентин Димов

инж.Ваня Ангелова

инж.Ваня Иванова

д-р инж.Васил Георгиев

инж.Диана Ралева 

инж.Димитър Ганджов

инж.Димитър Димитров

инж.Иван Иванов

инж.Ирена Колева 

инж.Ирена Маркова

инж.Мадлен Геленцова  

инж.Михаил Стайков

д-р инж.Цанко Колев 

инж.Яна Янева

Офис Мениджър:

Маргарита Хитрова