Бета Консулт

Вилно селище

Проект:

Вилно селище "Бел Вали", Малинова долина, София

Подобни проекти:

Жилищни комплекси

Описание:

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено