Бета Консулт

Галерия Русе GTC

Проект:

Галерия Русе GTC

Описание:

http://www.gtc.bg/Russe

Главен Проектант: инж.Иван Хоров

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

РЗП:

62700 м2

Степен
на готовност:

Завършен проект