Бета Консулт

Еднофамилна къща на Бедо Доганян, м.Дупките, София

Проект:

Еднофамилна къща на Бедо Доганян, м.Дупките, София

Подобни проекти:

Еднофамилни къщи

Описание:

Архитектура: арх.Пламен Михайлов, Студио 17,5

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

 

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено