Бета Консулт

Фундаменти за ветрогенератори

Проект:

Фундаменти за ветрогенератори

Подобни проекти:

Възобновяеми енергиини технологии

Описание:

Инвеститор: Windsis

Главен Проектант: инж.Анита Николова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

 Изграждане на стоманобетонни фундаменти за ветрогенератори в следните райони:

  • с.Септемврийци, община Каварна
  • с.Било, община Каварна
  • с.Зетьово, община Айтос

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено