Бета Консулт

Еднофамилна къща на Сълза Халачева, м.Киноцентъра, София

Проект:

Еднофамилна къща на Сълза Халачева, м.Киноцентъра, София

Подобни проекти:

Еднофамилни къщи

Описание:

Главен Проектант: инж.Диана Колева

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

 

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено