Бета Консулт

Жилищна сграда на 2 етажа, Драгалевци, София

Проект:

Жилищна сграда на 2 етажа, Драгалевци, София

Подобни проекти:

Еднофамилни къщи

Описание:

Инвеститор: Кръстина Петрова 

Архитектура: ДИАЛ Проект  

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено