Бета Консулт

Топла връзка между сграда на УАСГ и Ректорат, София

Проект:

Топла връзка между сграда на УАСГ и Ректорат, София

Подобни проекти:

Транспортни съоръжения и инфраструктура

 • Разширение на I-ви Метродиаметър: Трасе, Естакади, Метростанции MS22 и MS23, София
 • Естакада на II Meтродиаметър в Обеля, София
 • Конструкция за покрита корекция на река "Кайлъшка бара" в района на бензиностанция Shell, гр.Плевен
 • Мостове за автомагистрала Люлин
 • Цялостна реконструкция на ГКПП Капитан Андреево
 • Цялостна реконструкция на ГКПП Kалотина
 • Път III-5802 ”Тополово-Поройна-III-667 Първомай-Дълбок Извор/” Мост над р.Чинар дере при км.19+435
 • Изграждане на паркинг над р.Върбица източно от съществуващ транспортен мост между о.т.821 на ул.Прогрес и о.т.819 на ул.България в гр.Златоград
 • Пешеходни подлези на гари Волуяк, Илиянци, Надежда, Обеля, и др. по проект „Модернизация на железопътна линия София - Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа”
 • Проектиране и изграждане на мост над р. Осъм в местност “Дървеният мoст“ , с. Санадиновo, Община Никопол, Област Плевен
 • Пешеходен мост - р.Янтра, гр.Габрово

Описание:

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Проектант: инж.Анита Николова

Година: 2005г.

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено