Бета Консулт

Реклама на McDonald's

Проект:

Реклама на McDonald's

Подобни проекти:

Рекламни съоръжения

Описание:

Главен проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

 

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено