Бета Консулт

Навес за Тракийски култов комплекс, археологически паметник на културата

Проект:

Навес за Тракийски култов комплекс, археологически паметник на културата

Подобни проекти:

Сгради от областтa на културата

  • Съвременен Музеен Център, София

Описание:

Главен Проектант: инж.Анита Николова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Проектант: инж.Десислав Косев

http://www.tatul-bg.hit.bg

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Завършен проект