Бета Консулт

Проект:

Тенис база "Академик", гр.София

Подобни проекти:

Спортни съоръжения

  • Тенис кортове в парк "Заимов"
  • Зала "Арена Бургас"
  • СПОРТЕН КОМПЛЕКС в УПИ I-429 (ПИ 07079.602.429 по КК на гр.Бургас), кв.56 по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас

Описание:

Инвеститор: Тенис клуб "Академик"   http://www.tennis-akademik.com/

 Архитектура: Студио 17,5-М

Главен Проектант: инж.Анита Николова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков 

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Завършен проект