Бета Консулт

Проект:

Обследване на подлеза на метростанция Сердика, гр.София

Подобни проекти:

Обследване на сгради

  • Обследване на магазин Кауфланд ж.к."Бриз", ул."Петър Скорчев" 2, гр.Варна
  • Централен Склад Хале H Кауфланд - Индустриална зона "Раковски", община Раковски, c.Стряма, област Пловдив
  • Обследване на магазин Кауфланд - филиал 21, ул."Янко Комитов" 8А, гр.Бургас

Описание:

Възложител: Рикат ООД

Проектанти: инж.Цветан Иванов, инж.Асен Въльовски, инж.Десислав Косев

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Установяване на количеството и местоположението на вложената армировка в съществуващата стоманобетонна конструкция на подлеза на метростанция Сердика - гр.София 

Изпитването е извършено по безразрушителен път с помоща на специализиран уред "HILTI Ferroscan PS200".

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

В строеж