Бета Консулт

Пречиствателна станция - Меден Рудник, Бургас

Проект:

Пречиствателна станция - Меден Рудник, Бургас

Описание:

Комплекс от административни и обслужващи сгради. Стоманобетонни резервоари с размери от 300m³ до 4500m³, сервизни помещения и обслужващи инсталации.

Възложител: Alpine

Архитектура: арх.Биляна Конакчиева 

Гл.Проектант: инж.Анита Николова

Техн.Контрол: инж.Георги Колчаков

Проектанти: инж.Веселина Стояноява, инж.Десислав Косев

Част:

Конструктивна

Използвани технологии:

Фундиране

Поради неблагоприятните почвени условия и високите подпочвени води, стоманобетонните резервоари са фундирани пилотно. Пилотите са забивни разположение в концентрични окръжности обединени с ростверк. Пилотите са с размери 35см/35см/1500см. Също така голяма част от резервоарите се намират върху насип, това също наложи те да се фундират на пилоти. При статическите и динамическите изчисления е отчетено влиянието на пилотното фундиране.

Монолитен стоманобетон

Пречиствателната станция представлява голям набор от различни по големина стоманобетонни резервоари. Обемите им варират от 500м3 до 4300м3. В зависимост от размерите им, дебелините на стените и дъното им се изменя в различни граници от 20см до 40см. Предвидени са конструктивни работни фуги-вертикални и хоризонтлани. В зоната на пречиствателната станция са разположени и 4 административно обслужващи сгради с монолитно скелетно гредова конструкция-едноетажни и двуетажни.

Степен
на готовност:

Построено