Бета Консулт

Производствено хале CONTI PRESS Кроношпан България гр.Велико Търново

Проект:

Производствено хале CONTI PRESS Кроношпан България гр.Велико Търново

Подобни проекти:

Заводи и фабрики

Описание:

 Обектът представлява производствена сграда с размери с дължина 445м и ширина от 31 до 109м. Сградата се състои от еднокорабни (оси 1-19), двукорабни (оси19-28) и три корабни(оси 28-38) обеми, всичките с било по ос В. Кота ±0,00 е равна на абсолютна кота +140,55мм. В по-голямата си част сградата е с височина 15,50м (кота било). В източната си част от ос 1 до ос 6 сградата е с приблизително двойна височина като най-високата й точка е +26,20м.

https://bg.kronospan-express.com/bg

Възложител: Кроношпан България - ЕООД

Главен Проектант: инж.Иван Хоров 

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков 

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Завършен проект