Бета Консулт

Административна и производствена сграда на Дорма - България, гр. София - НОМИНАЦИЯ ЗА СГРАДА НА ГОДИНАТА 2006

Проект:

Административна и производствена сграда на Дорма - България, гр. София - НОМИНАЦИЯ ЗА СГРАДА НА ГОДИНАТА 2006

Подобни проекти:

Складове и халета

Описание:

СГРАДА НА ГОДИНАТА 2006г.:

Категория: "Производствени сгради"

Номинация: Промишлена и административна сграда "ДОРМА Балкан" - гр.София

Възложител: Дорма България ЕООД

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Част:

Конструктивна

РЗП:

2900 кв.м.

Степен
на готовност:

Построено