Бета Консулт

Мол Русе RESB

Проект:

Мол Русе RESB

Описание:

Инвеститор: Real Estate Services Bulgaria (RESB), Iris 

Архитектура: MYS Architects, Студио 17.5 

Глaвен Проектант: инж.Анита Николова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Проектанти: инж.Иван Хоров,инж.Димитър Ганджов, инж.Емил Марушкин, инж.Цветан Иванов

Част:

Конструктивна

РЗП:

51 000 кв.м.

Използвани технологии:

Фундиране

Сградатa e фундирана върху 770 стоящи пилота Ф800мм. Дължината на пилотите е 25-32м , като има два типа пилоти по носимоспособност. Единия носи 3500кN a другия 4350кN. Пилотите са обединени в хоризонтално направление от гредова плоча на кота -0.08. Сградата под кота -0.08 няма подземен етаж а само 350м сервизна галерия през която преминават обслужващи сградата инсталации.

Монолитен стоманобетон

Носещата конструкция на сградата е скелетна. Колоните са в растер 8.40/8.40м. Покривните конструкции на кината  са със стоманени носещи елементи и трапецовидна ламарина, останалите покриви са от стоманобетон.

Подземното ниво представлява сервизен коридор, който свързва стълбищните клетки на сградата. Проектното ниво е -3.40. Предвидена е хидроизолация и дренаж с цел да улови евентуално изтичане на вода, което би компрометирало носещата способност на льоса.

Подземното ниво - 0.08.

Приземното ниво на кота -0.08 е изпълнено от плоча с дебелина 25см и греди с височина 40 см. Плочите предават вертикалните си реакции директно на пилоти с диаметър 80см. На това ниво не се предвижда фуга тъй като служи за диафрагма обединяваща сградата. В лявата част на сградата на кота -0.08  е предвиден супермаркет, до него се оформят две товаро-разтоварни рампи с компактори за смет. В дясната част на сградата има още едно понижение, където са предвидени рампи за товаро-разтоварни работи.

II ниво +6.04

Конструкцята на магазинните нива на I-ия етаж са стоманобетонни греди, върху които се монтират предварително изляти и напрегнати подови панели с височина 26.5см. Гредите на рамките са монолитни, като  се изливат на два етапа, те са с обща височина 62см и ширина в долната си част 90см. Върху подовите панели  се излива армирана стоманобетонна настилка с дебелина средно 6см. В отделни участъци  се налага конструкцията да е монолитна стоманобетонна плоча с дебелина 31см подпряна върху колони греди,  ядра и шайби. В плочата на кота +6.04 се "изрязват" отвори за горно осветление. Над тях се монтират леки стоманени пасарелки.

III ниво +12.08

Конструкцията над магазините е същата както на долното ниво. За 3,4,5,6,9 блок това ниво е покривно. Системата на подпиране е същата като на долното ниво - монолитни вертикални елементи и греди  и сглобяеми подови панели. Плочата под киносалоните е с дебелина 40см тя се подпира на система от колони и стоманобетонни ядра.

Стоманени конструкции

Покривните конструкции на техническите помещения на покрива са решени от стоманобетонни греди и метални столици.

Конструкция за панорамен асансьор в атриума.

Метална конструкция за трибуни на кина и покрив на кина.

Метална конструкция за наклонени фасада - Ферми с височина 12м и растер 4.2м.

Метална конструкция на главен вход със „V" - образни колони.

Композитни конструкции

Всички пасарелки на кота +6.04 са изпълнени от комбинирани ламаринобетонни плочи и стомано-стоманобетонни греди. Постигната е минимална височина и разход на материал.

На кота +12.16 е изградено покривно осветление - отвор с диаметър 8м който прекъсва растера на стоманобетонните колони. Това налага проектирането на 2 комбинирани  греди с дължина 16.80м с височина 80см.

Степен
на готовност:

Построено