Бета Консулт

Производствено предприятие за сладоледи Джимис, Костинброд

Проект:

Производствено предприятие за сладоледи Джимис, Костинброд

Подобни проекти:

Заводи и фабрики

  • Административна и производствена сграда на Енко Вендинг, София
  • Сграда за производство на пластмасови опаковки
  • Завод за преработка на боклук, гр.Стара Загора
  • Делта Инструментс, София
  • Млекопреработвателно предприятие
  • Сияние 99 - Фабрика за стъкло, София
  • Студов център " НЕСТЛЕ" - гр.София
  • Административен център и производствено хале B.S.B.
  • Месопреработвателно предприятие, ул."Христо Ботев" 2, УПИ II, кв.23, гр.Правец

Описание:

Реализиран проект за млекопрера­ботвателното предприятие, удостоен с първа награда във Втория интернет конкурс "Архитектурата на новото хилядолетие".

Инвеститор: Джимис България ООД

   Архитекти: Иво Пантелеев, Радимира Методиева, Светлозар Буцев, Юлиана,  Томова, Мерлина Митева, Татяна Добрева, Галя Георгиева
   Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

   Година: 2004

Част:

Конструктивна

РЗП:

2794 м2

Степен
на готовност:

Построено