Бета Консулт

Производствено предприятие за сладоледи Джимис, Костинброд

Проект:

Производствено предприятие за сладоледи Джимис, Костинброд

Подобни проекти:

Заводи и фабрики

Описание:

Реализиран проект за млекопрера­ботвателното предприятие, удостоен с първа награда във Втория интернет конкурс "Архитектурата на новото хилядолетие".

Инвеститор: Джимис България ООД

   Архитекти: Иво Пантелеев, Радимира Методиева, Светлозар Буцев, Юлиана,  Томова, Мерлина Митева, Татяна Добрева, Галя Георгиева
   Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

   Година: 2004

Част:

Конструктивна

РЗП:

2794 м2

Степен
на готовност:

Построено