Бета Консулт

Реклама на Mr.Bricolage

Проект:

Реклама на Mr.Bricolage

Подобни проекти:

Рекламни съоръжения

Описание:

Главен проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Проектант: инж.Анита Николова

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено