Бета Консулт

Реклама пред НДК

Проект:

Реклама пред НДК

Подобни проекти:

Рекламни съоръжения

Описание:

Главен проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено