Бета Консулт

Жилищни сгради, Швейцария

Проект:

Жилищни сгради, Швейцария

Подобни проекти:

Еднофамилни къщи

Описание:

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Проектант: инж.Анита Николова

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено