Бета Консулт

Търговски център Илинден, гр.София

Проект:

Търговски център Илинден, гр.София

Описание:

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Година: 2003г.

Част:

Конструктивна

РЗП:

1800 кв.м.

Степен
на готовност:

Построено