Бета Консулт

Сияние 99 - Фабрика за стъкло, София

Проект:

Сияние 99 - Фабрика за стъкло, София

Подобни проекти:

Заводи и фабрики

Описание:

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Година: 2002г.

Част:

Конструктивна

РЗП:

2000 кв.м

Степен
на готовност:

Построено