Бета Консулт

Сладкарска къща

Проект:

Сладкарска къща "Неделя", Красно Село, София

Подобни проекти:

Ресторанти

Описание:

http://www.nedelya.com

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено