Бета Консулт

Дейности...

Субконтрактори

Електроинсталации

Проектантско Бюро Мария Попова
инж. Анета Студенова

Отопление, Вентилация и Климатизация

инж. Христина Янакиева

Водопровод и Канализация (ВиК)

инж. Любка Босилкова
Водконсулт
инж. Марио Куцаров