Бета Консулт

За компанията...

Екипът

Управител:

инж.Георги Колчаков - TK и ППП   

Съдружници:

Ръководител Офис 1: инж.Анита Николова - ТК и ППП

Ръководител Офис 2: инж.Иван Хоров - ТК и ППП

Ръководител Офис 3: инж.Михайл Ралев - ТК и ППП

Ръководител Офис 4: инж.Пламен Сивов - ТК и ППП

инж.Десислав Косев - ППП

инж.Момчил Митов - ППП

Служители:

инж.Валентин Димов

инж.Ваня Ангелова - ППП

инж.Ваня Иванова

д-р инж.Васил Георгиев - ППП

инж.Диана Ралева 

инж.Димитър Ганджов - ППП

инж.Димитър Димитров - ППП

инж.Иван Иванов - ППП

инж.Ирена Колева 

инж.Ирена Маркова - ППП

инж.Мадлен Геленцова  

инж.Мартин Шопски - ППП

инж.Михаил Стайков - ОПП

д-р инж.Цанко Колев - ОПП

инж.Яна Янева

Офис Мениджър:

Маргарита Хитрова