Бета Консулт

Строителни технологии...

Строителна технология

Заснемане

Имате сграда, но нямате планове за нея?

 

Можем да помогнем като направим необходимите измервания на място и отразим това под формата на чертежи и снимки.

Заснемането е част от процедурата по възстановяване на строителни книжа, по промяна на собствеността, по разделяне на собствеността, при узаконяване на съществуващи сгради, етап от преустройството на такива и др.

назад »