Бета Консулт

Строителни технологии...

Строителна технология

Преустройства

Нашите конструктори могат да Ви помогнат и в случай че желаете:

 

 1. Да обновите стара сграда като я разширите, преустроите и надстроите,

   

 2. Да получите консултация относно дефекти в сградата, която обитавате, предстои да купите или вече сте купили и желаете да ремонтирате или преустроите,

   

 3. Да направите ремонт или преустройство в жилището си, при който искате да обедините два етажа с вътрешна стълба, да отворите нови врати, да приобщите балкон, да смените предназначението на помещенията, да смените съществуващи настилки и др.

   

 4. Да ремонтирате или подмените дървената покривна конструкция на Вашата сграда.

Списък от проекти, където тази строителна технология е намерила приложение:

  назад »