Beta Consult

 We give the way

where the concepts and ideas of the architect

reach its «real world» implementation...

In brief:

The company was founded in 1990 and its business is design of multifunctional commercial and entertainment complexes (malls), residential and office buildings, various commercial, warehouse and industrial buildings, bridges, water treatment plants and other infrastructural facilities.

Emphasis:

  • Изучаваме и владеем съществуващите строителни технологии в България и ги разширяваме чрез европейския и световен технологичен опит.
  • Имаме познания и опит в интернационалното проектиране, базирани на владеене на нормите и кодовете за проектиране в страната и Европа.
  • Съоръжени сме с лицензирани софтуерни продукти на световно ниво.
  • Betaconsult – симбиоза между младежки ентусиазъм и ефективност на опитни инженери.
  • Имаме натрупан внушителен опит в големи проекти с интернационален мениджмънт.
  • Подготвени сме за участия в Публично-частно партньорство (Private Public Partnership).
  • Социална ангажираност – благотворителни проекти за църкви, издаване на книги, подкрепа на музикални събития.