Бета Консулт

Мол София RESB - СГРАДА НА ГОДИНАТА 2006г.

Проект:

Мол София RESB - СГРАДА НА ГОДИНАТА 2006г.

Описание:

СГРАДА НА ГОДИНАТА 2006г.: 

Категория: "Търговски сгради"

ПЕЧЕЛИ: ПЪРВА НАГРАДА

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Проектант: инж.Иван Хоров, инж.Михаил Ралев, инж.Райна Карова

Година: 2006г.

Част:

Конструктивна

РЗП:

70 000 кв.м.

Използвани технологии:

Укрепване на строителния изкоп

Система от взаимно проникващи пилоти.

Монолитен стоманобетон

Подови конструкции, шайби и колони.

Стоманени конструкции

Покривните конструкции над търговските площи и кината и някои колони с ограничени размери на напречното сечение поради архитектурни изисквания.

Композитни конструкции

Стомано-стоманобетонни ребрести плочи с ограничена височина.

Сглобяем стоманобетон

Предварително напрегнати сглобяеми стоманобетонни греди с 2Т сечение, които осигуряват товарно-разтоварна рампа с размери 24/24 м на ниво -2.00, носят над себе си 3 етажа търговски площи и кино тип IMAX. Сглобяеми предварително напрегнати Т елементи за подовите конструкции на офис сградата.

Предстени и предплочи

За изпълнение на някои междуетажни подови конструкции в кината и офис сградата.

Степен
на готовност:

Построено