Бета Консулт

Строителни технологии...

Строителни технологии

Важна част от нашата работа е да проучваме технологичните възможности, съществуващи в България и да намираме нови решения на базата на Европейския и световен опит. В нашата работа като проектанти ние се стремим да обединяваме проверените от времето стандартни похвати с нови модерни технологии, което спомага за разширяване на конструктивните възможности, откриващи се пред българските строителни фирми.

Ние знаем и усъвършенстваме всички конструктивни технологии, използвани в България,  като например:

Укрепване на строителния изкоп

Ние изработваме проекти за укрепване на строителните изкопи, използвайки водещи технологии в земно-механичното инженерство. Познаваме възможностите на по-големите компании, които работят в тази област в България.  Проектите разработваме съвместно с консултанти от висшите учебни заведения и специалисти от тези компании. Използваме пилотни укрепвания, шлицстени, стени от взаимно проникващи пилоти и други.

Тези технологии са изпозвани в нашите проекти за търговско развлекателни комплекси ситуирани в плътно застроените части на  градовете. За добро им функциониране е необходимо да се изграждат дву-,три- или повече етажни подземни гаражи по границата на парцелите. Понякога те са долепени до съществуващи сгради или граничат с тежко натоварени пътни артерии и това води до използване на сложни подпорни съоръжения за укрепване на изкопите, а същото така и за запазването им от подпочвени води.

Фундиране

Подпорни съоръжения

Монолитен стоманобетон

Стоманени конструкции

Композитни конструкции

Сглобяем стоманобетон

Предстени и предплочи

Усилване и реконструкции

Дървени конструкции

Система HALFEN

Обследване на сгради и съоръжения

Конструктивни становища

Кога Ви е необходимо конструктивно становище?
 1. При промяна на предназначението на сграда или части от нея,

   

 2. При възстановяване на строителни книжа за съществуваща сграда,

   

 3. При извършване на ремонтни дейности засягащи конструкцията на сградата,

   

 4. За строежите по чл.147, ал. 1, 3, 5, 7 и 12 от ЗУТ - стопански постройки, допълващо застрояване по чл.44 и 46, ал.1, басейни, подпорни стени, огради, градински и паркови елементи и др.

   

 5. При промяна на собствеността на имота, а липсват строителни книжа за сградата,

   

 6. При всички случаи, освен изброените по-горе, в които Ви е поискано конструктивно становище от Общинската администрация.

Заснемане

Имате сграда, но нямате планове за нея?

 

Можем да помогнем като направим необходимите измервания на място и отразим това под формата на чертежи и снимки.

Заснемането е част от процедурата по възстановяване на строителни книжа, по промяна на собствеността, по разделяне на собствеността, при узаконяване на съществуващи сгради, етап от преустройството на такива и др.

Преустройства

Нашите конструктори могат да Ви помогнат и в случай че желаете:

 

 1. Да обновите стара сграда като я разширите, преустроите и надстроите,

   

 2. Да получите консултация относно дефекти в сградата, която обитавате, предстои да купите или вече сте купили и желаете да ремонтирате или преустроите,

   

 3. Да направите ремонт или преустройство в жилището си, при който искате да обедините два етажа с вътрешна стълба, да отворите нови врати, да приобщите балкон, да смените предназначението на помещенията, да смените съществуващи настилки и др.

   

 4. Да ремонтирате или подмените дървената покривна конструкция на Вашата сграда.