Бета Консулт

За компанията...

Обща информация

Нашата компания е създадена през 1990 година с основна специализация - строително проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения.

През повече от 31-годишния период на активна дейност, ние успяхме да проектираме и спомогнем за изграждането на редица емблематични сгради в София и цялата страна.

БЕТА КОНСУЛТ се утвърди като водеща компания в проектирането на мултифункционални търговско-развлекателни сгради от тип МОЛ, хипермаркети, жилищни и офис сгради, промишлени и инфраструктурни проекти.

БЕТА КОНСУЛТ е сертифицирана по ISO 9001:2008.