Бета Консулт

Дейности...

Основни дейности и услуги

Бетаконсулт е специализирана в следните основни дейности:

  • Строително проектиране - конструкции на нови и реконструкции на съществуващи сгради и съоръжения
  • Архитектурно проектиране
  • Авторски надзор и инвеститорски контрол
  • Управление на проекти
  • Заснемане
  • Преустройства
  • Конструктивни Становища
  • Обследване на сгради