Бета Консулт

Дейности...

Основни дейности и услуги

Бетаконсулт е специализирана в следните основни дейности:

  • Строително проектиране - конструкции на нови и реконструкции на съществуващи сгради и съоръжения.
  • Архитектурно проектиране.
  • Авторски надзор и инвеститорски контрол.
  • Управление на проекти.
  • Заснемане.
  • Преустройства.
  • Конструктивни Становища.
  • Обследване на сгради.