Бета Консулт

Покривна реклама на Mtel, гр.София

Проект:

Покривна реклама на Mtel, гр.София

Подобни проекти:

Рекламни съоръжения

Описание:

Главен проектант: инж.Васил Василев 

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

Построено