Бета Консулт

Сердика Център София ECE

Проект:

Сердика Център София ECE

Описание:

Многофункционална сграда с 2 подземни нива - паркинг и 1 етаж търговска площ, 2 надземни етажа търговска площ и 2 етажа надземни паркинги. Три високи блока - 11 етажа, които достигат до 45 m над терена и офис площи.

http://serdikacenter.bg/

Възложител: Einkaufs-Center Sofia G.m.b.H. & Co. KG, ЕCE Projektmanagement Bulgaria EOOD

Главен Проектант: инж.Анита Николова

Технически Контрол: инж. Георги Колчаков

Проектанти:  инж.Пламен Сивов, инж. Десислав Косев, инж.Димитър Ганджов  

Авторски надзор: инж. Валентин Димов 

Част:

Конструктивна

РЗП:

190 000 кв.м.

Използвани технологии:

Укрепване на строителния изкоп

Парцелът е с площ приблизително 35.000 m². Изкопните работи се извършиха на два етапа, за първият етап се използва технология "Берлинско" укрепване, а за вторият - „взаимно проникващи" пилоти с активни временни анкери.

I етап
"Берлинско" укрепване - представлява стоманени профили HEB24 забити през 3м в терена на дълбочина от около 3.20м под кота изкоп. Чрез обсадна тръба се сондира до необходимата дълбочина, в нея се излива бетон с ниска якост В10, обсадната тръба се изважда и в още пресния бетон се монтират стоманените профили. По време на откопаването между профилите се подреждат дървени талпи с дебелина 12см. При по-голяма дълбочина на изкопа от 1.50м профилите се анкерират с активни aнкери. Те представляват високоякостни стоманени кабели от стомана St 1570/1770 с Ф=0.6"=1.5см, които се монтират в предварително изготвен под наклон сондаж с обсадна тръба. След това в отверстието се инжектира циментово мляко, вода и отново циментово мляко под налягане от около 40 атмосфери.

II етап
За обезопасяване на изкопа по цялата му периферия е изпълнена укрепваща стена от взаимнозастъпващи се пилоти с диаметър 80см през 1.30м. Тази стена представлява редуващи се през един бетонни и стоманобетонни пилоти. Първо се изливат два бетонни, а след това между тях със застъпване от по 15см се просвредлява отвор и се излива армиран стоманобетонен пилот. Така се продължава до затваряне на целия контур на изкопа. Пилотите са с обща дължина от 20м и са закопани на 8.50м под нивото на изкопа. Анкерите са с наклон спрямо хоризонта под ъгъл от 30° до 35°, на места и 50°. Дължината на анкерите е 12м и 14,7м. Анкерирането на пилотите е изпълнено, след като изкопът достигне до котата на съответният ред анкери. Анкерите от този ред са закотвени и напрегнати, след което изкопът е изпълнен до следващия ред анкери. Кабелите отново се закотвят и напрягат, а изкопът продължава до долен ръб на подложния бетон за фундаментна плоча. За анкерирането са използвани предварително напрегнати инжекционни анкери с временно действие, които са поставени през 1.5м и представляват високоякостни стоманени кабели от стомана St 1570/1770 с Ф=0.6"=1.5см. Подпочвената вода е понижена по време на строителството чрез система от дренажи кладенци в стоманени тръби разположени равномерно по площта на изкопа. 

Фундиране

Основата на сградата представлява фундаментна плоча, с дебелина 60см под търговския център и с дебелина 140см под офисните части, без фуги с капители под вертикалните носещи елементи и допълнително укрепени стени. Плочата ляга върху основа от пясъци и чакъл. Плочата е изпълнена по технология "WeißeWanne" подобряваща водонепропускливите свойства. Над фундаментната плоча е положен 80см пласт от уплътнен чакъл. Върху него е изпълнена армирана стоманобетонна настилка от фибробетон със стоманени влакна. Заради  техническо оборудване фундаментната плоча на места е понижена.

Монолитен стоманобетон

Носещата конструкция на сградата е скелетна съставена от 7 блока разделени с фуги стигащи до горен ръб фундамент. Колоните са в растер 8.25/10.50(13.50)м. Дебелините на плочите са от 20см до 35см за различни нива на сградата. В зоните на „улиците" плочите представляват 4 метрови конзоли с променлива дебелина. Първите две нива са подземни. Едното ниво е подземни паркинги, а другото търговска част. Плочите на тръговската част, както и надземните паркинги заемащи последните две нива на ниската част са гредови с височина на гредите от 70см-110см. В офисната част и покривната плоча на офисите, плочите са безгредови с дебелина 30см и капители с дебелина 60см. В зоните на кота +0.00 при товаро-разтоварните рампи поради големите товари плочите са с дебелина 40см. В търговската част са обособени три ротонди с елипсовидна форма. В тези зони колоните са кръгли, свързани само чрез греди към плочата. Голямата стройност на тези колони наложи голяма прецизност при изпълнението им. Над входовете са обособени големи стоманобетонни конзолни козирки - гредостени с конзолно издаване от 14м. Пространството в тях е предвидено за техническо помещение. Единият от блоковете представлява стоманобетонна спираловидна рампа, тя е най-важния комуникационен елемент на сградата. Чрез нея се осигурява достъпът на автомобили до надземните паркинги, също така в нея са поместени голям брои технически помещения. Пространството във вътрешността й от кота горен ръб фундамент, до кота +5.00 се използа като резервоар.

Стоманени конструкции

Покривни конструкции над ротондите - две от ротондите представляват куполи със затворен опорен пръстен, стъпващи на стоманени колони обединени чрез вертикални връзки. Третата най-голяма ротонда е разделена на две части поради особеността, че стъпва на два от блоковете. Конструкцията й представлява дъговидни греди с обтегачи.
Атриумите във офисните части представляват стоманени ферми.
Oграждаща конструкция за чилъри, разположени над рампата за автомобили.
Фасада на търговската част - стоманени ферми с различна геометрия - 60 на брой. Фермите над входовете на търговската част са с конзолно издаване от 6м.
Фасадата на входовете на офисните части - хоризонтални виранделови греди и окачвачи от стоманени въжета.
Подържаща конструкция за фасадата на офисните части поради прибирането на последния етаж.

Композитни конструкции

Конзолни греди с ограничено напречно сечение разположени по фугите на блоковете. Гредите представляват метални профили вбетонирани изцяло работещи съвместно с излетия бетон. Дюбелите представляват ъглови равностранни профили.
Стомано-стоманобетонни колони с голяма стройност. Поради необходимостта от големи пространства в атриумите на офисните части колоните са с геометрична височина от два етажа поради факта, че в тези зони няма подова конструкция за едно етажно ниво.

Степен
на готовност:

Построено