Бета Консулт

Проект:

Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър"

Подобни проекти:

Университети, училища и детски градини

  • Учебен Център, Трета извънградска част, гр.София
  • Административен и Учебен комплекс на "ОВЕРГАЗ", м.бул."Александър Малинов", гр.София
  • Училище "Дени Дидро", Банкя

Описание:

Възложител: ВСУ Черноризец Храбър, Кадинов

Част:

Конструктивна

РЗП:

-

Степен
на готовност:

Завършен проект