Бета Консулт

Sofia Outlet Center - СПЕЦИАЛНА НАГРАДА 2010г.

Проект:

Sofia Outlet Center - СПЕЦИАЛНА НАГРАДА 2010г.

Описание:

СГРАДА НА ГОДИНАТА 2010г.: 

Категория: "Търговски сгради"

ПЕЧЕЛИ: "Специална награда" за иновативни технологични  решения и  концепция

http://www.soc.bg/ 

Главен Проектант: инж.Анита Николова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Проектанти: инж.Пламен Сивов

Част:

Конструктивна

РЗП:

28 000 кв.м.

Използвани технологии:

Фундиране

Основата на сградата представлява фундаментна плоча 80cм (100cм) без фуги с обратни капители под някой вертикалните носещи елементи и допълнително укрепени стени, върху фундаментната плоча под стълбищата и асансьорите. Плочата  ляга върху основа от пясъци и чакъл.

Монолитен стоманобетон

Подземното ниво служи за паркинг, като колите стъпват директно на кота горен ръб на фундаментна плоча.

Междуетажните покривни конструкции са стоманобетонни плочи с дебелина 25cм подпрени на система от монолитни главни греди с размери 60x60см. Изпълнениeто на всички елементи е монoлитно. Гредите предават реакциите си на система от колони и шайби. Те пренасят товара до фундаментната плоча.

Стълбищните рамена и площадки, колоните и шайбите са монолитни. В някои части на техническите помещения са изградени фундаменти под машини.

Стоманени конструкции

Търговската алея на сградата с елипса в центъра и ротонди е покрита с конструкция от метал и стъкло. Стоманени са и конструкциите на част от  покривите над кота +14.70м. Те се изпълнени от профили IPE200 до IPE400 и от HEA200 до HEA400 от стомана  BCт3пс, ВСт3сп (Rs=200MPa).

Степен
на готовност:

Построено