Бета Консулт

Мол България RESB

Проект:

Мол България RESB

Описание:

Многофункционална сграда с 4 подземни нива - паркинги и хипермаркет, 4 етажа търговска площ, три високи блока, най-високият от които достига до 82 m над терена, а другите два - до 62 m над терена.

Възложител: Мъркюри ЕАД, LS Properties

Главен Проектант: инж.Михайл Ралев

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Архитектурна, Конструктивна

РЗП:

206 182 кв.м.

Използвани технологии:

Укрепване на строителния изкоп

Шлиц стени - дълбочина на изкопа - 18 m.

Монолитен стоманобетон

Подови конструкции, шайби и колони.

Стоманени конструкции

Покривни конструкции, скайлайти.

Сглобяем стоманобетон

Панели тип спирол.

Степен
на готовност:

Завършен проект