Бета Консулт

Хипермаркети БИЛА

Проект:

Хипермаркети БИЛА

Подобни проекти:

Хипермаркети

Описание:

Едноетажна сглобяема стоманобетонна сграда от предварително напрегнати стоманобетонни елементи: главни греди 2Т сечения, столици и колони от ненапрегнат сглобяем стоманобетон.

http://www.billa.bg/eurobilla_bg/

Възложител: Билла недвижимости ЕООД

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков, инж.Михайл Ралев

Технически контрол: проф.инж.Димитър Димитров, проф.инж.Боян Димитров, инж.Георги Колчаков

ОБЕКТИ: Изградени и в експлоатация

БИЛЛА Маркет  - ул."Ангел Кънчев", гр.Нова Загора - построен 2010г.

БИЛЛА Маркет  - ж-к."Левски Зона В" - гр.София - построен 2010г.

БИЛЛА Маркет  - ул."Тодор Каблешков", кв."Хиподрума" - гр.София

 БИЛЛА Маркет  - кв."Младост" - гр.София

 БИЛЛА Маркет - гр.Пловдив

 БИЛЛА Маркет - гр.Шумен

Част:

Архитектурна, Конструктивна, Електро, ОВИ, ВиК, Геодезия, вертикална планировка, Комуникационен проект, Озеленяване, Проект за безопастност и здраве

Използвани технологии:

Монолитен стоманобетон

Основи.

Стоманени конструкции

Ограждане с допълнителни стоманени колони и ламаринени стени - послоен монтаж. Козирки и покрив над товарната рампа.

Сглобяем стоманобетон

Предварително напрегнати стоманобетонни елементи - главни греди 2Т греди с отвор 20.40 m; трапецовидни ненапрегнати столици и колони с квадратно сечение.

Степен
на готовност:

Построено