Бета Консулт

Бизнес Парк Русе

Проект:

Бизнес Парк Русе

Подобни проекти:

Обществени и бизнес сгради

 • Vertigo Tower, гр.София СГРАДА НА ГОДИНАТА 2013г.
 • ПроКредит Банк, гр.София
 • Еърпорт гейт, гр.София
 • Административна сграда с конферентни зали и бистро с подземен гараж в УПИ I-общ, кв.109, м."Гео Милев" гр.София
 • Търговско - ремонтен център на Тойота и гараж, София
 • Посолство на Кувейт
 • Автогара Крумовград
 • Милениум Център, София
 • Научно-изследователски център за археологически,археометрични и културологични изследвания, с жилищна база "Аполония Понтика" УПИ I-3.40, м."Мисаря", гр.Созопол
 • Административна сграда в УПИ XVIII 10653,кв.60 с.Кралев дол, Община Перник
 • Пристройка и преустройство на търговска зала към административна сграда на бензиностанция "Лукойл" в ПИ 07079.2.1992, масив 80, местност "Под шосето"; гр. Бургас
 • Устройство и управление на природен парк „Шуменско плато”– преустройство и разширение на летен информационен център
 • Офис сграда с комплексно обществено обслужване, шоуруми, офиси, кантина, две нива подземни гаражи и трафопост УПИ Х 1110, кв.1, м."Цариградско шосе - Караулката", р-н Младост, Столична Община, гр. София
 • Конструкция за мострена фасада в посолството на Федерална република Германия, гр.София

Описание:

БИЗНЕС ПАРК РУСЕ е проект, чиято цел е да предостави на бизнеса в града първокласна среда, да отговори на динамиката на пазара и на последните международни стандарти в бранша и да гарантира качество на предлагането.

КОНЦЕПЦИЯТА НА БИЗНЕС ПАРК РУСЕ
е да съответства на темпото, с което се развиват бизнесът и пазарът на имоти - все по-интензивното навлизане на международни компании; на ориентацията на вече работещите у нас чужди фирми към офис площи от по-висок клас; на по-високите изисквания на българския бизнес към характеристиките на работната среда и търсенето на по-съвременни, комуникативни и луксозни бизнес пространства.

НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕИМУЩЕСТВО на такъв тип площи е концентрацията на различни видове бизнес на едно място, което води до по-лесна комуникация, създаване на партньорства и по-добри възможности за привличане на потенциални клиенти.

ПРОЕКТЪТ ПРЕДВИЖДА изграждането на офисни площи клас А, един подземен и шест надземни етажа с разгъната площ от 32 000 кв. м. Предвижда се целият обект да разполага с над 600 паркоместа, от които 260 са в подземния паркинг.

В СГРАДИТЕ СА ОФОРМЕНИ и търговски зони. На първите нива ще бъдат ситуирани магазини и шоурумове. Комплексът ще разполага със собствени конферентни зали, както и със складови помещения в непосредствена близост до сградите.

СГРАДИТЕ са специално приспособени за интегриране на най-новите разработки в областта на телекомуникациите, компютърните и офис технологии.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА:
Парцел: 23 000 м²
РЗП: 32 000 м²
Паркоместа: над 600, от които 260 подземни
Брой етажи:
- партерно ниво - търговски площи
- 1-6 ниво - офиси

Възложител: R.E.S.B

http://www.bpr.bg/

Главен Проектант: инж.Анита Николова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Проектанти: инж.Яна Янева 

Част:

Конструктивна

РЗП:

32 000м2

Използвани технологии:

Укрепване на строителния изкоп

Изкопът на сградата е изпълнен с откоси. Фундирането е върху льос и за това в проекта са предвидени специални мерки по заздравяване на земната основа. След обстойно разглеждане на геоложкия доклад и оценка на натрупания опит в Русе и по поречието на р. Дунав беше избрано земната основа да се подготви за фундиране по метода на льос-циментова възглавница. (Тежка трамбовка и подложка от 40 cm- ов пласт от льос- цимент).Сградата е фундирана на обща фундаментна плоча с дебелина 100cm.

Монолитен стоманобетон

Конструкцията на сградата е скелетна.Разтоянието между колоните е 8.10m и в двете направления.
Вертикални носещи елементи са колони, шайби и ядра (на стълбищните клетки и асансьорни шахти).
Подовите конструкции са стоманобетонни плочи с греди по целя контур, а във вътрешността са безгредови с капители при колоните.
На кота нула подовата конструкция е изцяло гредова.
Покривът е плосък, достъпен, с разположени на него технически помещения за ОВИ и ЕЛ инсталации.

Стоманени конструкции

Покривна конструкция над техническите помещения за ОВИ и ЕЛ инсталации.

Евакуационни стълбища 2 броя.

Покривни конструкции над рампите 2 броя.

Козирка над главния вход.

Степен
на готовност:

Построено