Бета Консулт

МETRO Кеш & Кери България

Проект:

МETRO Кеш & Кери България

Подобни проекти:

Хипермаркети

Описание:

http://www.metro.bg/ 

Възложител: Метро Кеш & Кери

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков, инж.Иван Хоров, инж.Момчил Митов

Технически Контрол: проф.инж.Димитър Димитров, проф.инж.Боян Димитров, инж.Георги Колчаков

Проектанти: инж.Анита Николова, инж.Михаил Ралев, инж.Пламен Сивов

ОБЕКТИ:

MЕТРО - гр.Благоевград 

MЕТРО - гр.Бургас

MЕТРО - гр.Варна

MЕТРО - гр.Велико Търново

MЕТРО 1 - гр.Пловдив

MЕТРО 2 - гр.Пловдив

MЕТРО - гр.Русе

MЕТРО - гр.Стара Загора

MЕТРО 1 - гр.София

MЕТРО 2 - гр.София

Част:

Конструктивна

Използвани технологии:

Фундиране

Сградите са фундирани на единични чашковидни стомнобетонни фундаменти, чиято стъпка се изпълнява на обекта. В зоните на техническите помещения и стълбищната клетка са предвидени и монолитни фундаменти.  

Стоманени конструкции

Покрит паркинг - самостоятелна рамкова конструкция върху единични стоманобетонни фундаменти.

Конструкция на рекламно пано и козирка на входа.

Множество конструкции за товаро-разтоварни рампи и агрегати върху покрива

Сглобяем стоманобетон

Носещата конструкция на сградата е стоманобетонна, скелетна.

Покривът е изграден от стоманена ламарина с височина на вълната 155mm, подпряна на столици с трапецовидно сечение (ширина 16-26cm и височина 60-80cm) и подпорно разстояние 10-14m. Столиците стъпват на ненапрегнати главни греди с правоъгълно сечение и отвори 10,50m по фасадите и предварително напрегнати греди с двойно Т-образно сечение и подопрно разстояние 21,00m.

 В част от сградата е обособено и междинно етажно ниво изградено от панели тип „Спирол" с дебелина 30cm, върху които е изпълнена 6,0cm армирана бетонна замонолитка. Панелите се носят от главни греди с Т- и Г-образно сечение (ширина 60cm и височина 120cm), предаващи натоварването върхи колоните посредством къси конзоли.

Колоните на сградата са с размери на напречното сечение 60/60cm, запънати във фундаментите.

Стълбищната клетка и плочата в зоната на техническите помещения са монолитни.

Степен
на готовност:

Построено